• +37065034378
  • darius.mockevicius@gmail.com
  • Tulpių gatvė 1 (LT-21421)

Visuotinis metinis-ataskaitinis Trakų rajono Valų kaimo bendruomenės „Neris“ susirinkimas.

Data: 2020 gruodžio 1 diena, antradienis, 19:00 val.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Nuoroda bus išsiųsta bendruomenės nariams lapkričio 27 dieną. Pranešimo paskelbimo data: 2020-11-16 , Valų kaimo bendruomenės ,,Neris“ internetiniame puslapyje www.valukaimas.lt, facebook puslapyje ir kiekvienam bendruomenės nariui elektroniniu paštu. Nesusirinkus kvorumui pakartotinas bendruomenės visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų.

DARBOTVARKĖ

  1. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Pirmininko metinė ataskaita už 2019 metus.
  3. 2019 m. finansinė ataskaita.
  4. Revizorių komisijos ataskaita už 2019 m.
  5. Bendruomenės iniciatyvos didinimas, naujų narių priėmimas, projektai, kiti klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!